KJE GRADIMO

ZAKLJUČENI OBJEKTI    OBJEKTI V GRADNJI   PRIPRAVA NA GRADNJO



KJE GRADIMO

Prisotni smo na slovenskem trgu in v tujini. Z lastnimi zaposlenimi in lastno proizvodnjo izvajamo dela od začetka, do konca - od zemeljskih del, do izvedbe "na ključ". Za zaključna gradbena dela deloma sodelujemo s podizvajalci (stavbno pohištvo, elektro inštalacije, strojne inštalacije, polaganje talnih in stenskih oblog).

Izvajamo predvsem individualno zasnovane hiše. Naša ponudba tipskih hiš prilagajamo glede na želje strank. Zavedamo se, da je potrebno vsako hišo narediti kar se da udobno in prijazno družinam, ki bodo v njih živele. Da olajšamo strankam pot od začetka do same vselitve, je v naših cenah tipskih hiš zajeta tudi pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD in PZI projekt).


Izvedena talna plošča. Hiša je trenutno v proizvodnji. Montaža je bila izvedena v sredini meseca novembra 2019. Hiša je naročena kot opcija "zunaj dokončan objekt". 

Projekt zajema izvedbo talne plošče za hišo dvojček - dve enoti v opciji "na ključ".  Hiši sta se postaviliv mesecu decembru. V januarju 2020 nadaljujemo z deli. Hiši sta naročeni "na ključ".

 

 

Trenutno največji in najzahtevnejši projekt od pridobitve gradbenega dovoljenja, do izvedbe na ključ.

 

 

Enodružinska hiša P+1. Naročena kot opcija "hiša na ključ", skupaj z izvedbo talne plošče in prijavo gradbišča.

Miklavž na dravskem polju. 4 enote, dvojčki. Vsaka enota ima 135 m2. Hiše so bile zgrajene za trg in prodane.

 

Pod okriljem NOAHa pridobljeno gradbeno dovoljenje za Klasik 107. Smo v fazi izdelave temeljne plošče. Hiša je v izdelavi v proizvodnji.

Simpatična majhna hiška, naročena skupaj s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, izvedbo zemeljskih del, ter talne plošče skupaj s teraso v opciji "zunaj dokončan objekt".

V letu 2019 smo tudi za tole tipsko hiško NANO V 115 dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje.

 

Projekt je v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Hiša je individualno prilagojena po tipskem načrtu naših Prizem.

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in bo vzorčen.

Zaradi prostorskega akta spremenjena Prizma R124 v dvokapno izvedbo. Projekt je pripravljen na začetek pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. V hiši je prilagojen tloris po želji investitorja in bo vzorčna.

Ena od prvih hiš, ki se bodo postavila v letošnjem letu in bo vzorčen objekt.

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Ena naših najmanjših a najbolj simpatičnih hišk je NANO67. Kot vzorčna hiša bo predvidoma postavljena v poletnih mesecih letošnjega leta.

Lep primer preureditve naše tipske hiše Prizma V 144 po želji investitorja.

Projekt je individualno zasnovan iz naše tipske hiše NOAH110 in je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Hiša bo vzorčna